Sucha Toaleta Separująca Biolan

3,500.00 

Schludna toaleta do zainstalowania na podłodze!

 

Największe zalety produktu to:

 • codzienne korzystanie z toalety jest schludne i przyjemne
 • rura wentylacyjna prowadząca ze zbiornika toalety na dach zapewnia, że pomieszczenie pozostaje bezwonne
 • gładkie plastikowe powierzchnie urządzenia są łatwe w utrzymaniu czystości
 • termiczne siedzisko zapewnia wygodę, nawet jeśli w pomieszczeniu jest chłodno
 • oddziela mocz od stałych odpadów w części siedziska
 • łatwy w obsłudze dozownik wyściółki
 • dwa oddzielne wewnętrzne naczynia w środku zbiornika na odpady
 • produkowane w fabryce zasilanej energią wiatrową i słoneczną

Produkt dostępny na zamówienie. Koszt dostawy uzależniony od wielkości zamówienia. Prosimy o kontakt.

Korzystanie z Suchej Toalety Separującej Biolan
Sucha toaleta separująca musi być używana i konserwowana zgodnie z instrukcją. To sprawia, że ​​użytkowanie i utrzymanie toalety jest przyjemniejsze. Oddzielanie cieczy i odpadów stałych wymaga, aby sucha toaleta separująca była zawsze używana w pozycji siedzącej. Podczas obsługi urządzenia kilka pierwszych razy, użytkownicy powinni sprawdzić, czy ich odległość siedzenia i nawyki są odpowiednie. Goście powinni również zostać poinstruowani, jak korzystać z toalety.

Sucha toaleta separująca jest przeznaczona do kompostowania odpadów toaletowych, w tym również papieru toaletowego. Nie wkładaj do toalety niczego, co mogłoby utrudniać dalsze przetwarzanie odpadów toaletowych, takich jak:

 • gruz, podpaski higieniczne
 • chemikalia, wapno
 • detergenty, woda do mycia
 • popiół, niedopałki papierosów

Przed użyciem
Połóż warstwę o grubości kilku centymetrów Biolan Komposti i Huussi Dry Bedding na dnie pierwszego wewnętrznego pojemnika. Wypełnij pojemnik ściółką.

Korzystanie ze ściółki
Dozownik ściółki znajduje się w pojemniku na ściółkę w tylnej części toalety. Obsługiwany jest poprzez wciśnięcie pokrętła dozownika. Sucha ściółka nie musi być dodawana przy każdym użyciu toalety (podczas oddawania moczu), wystarczy ją dodać po wypróżnieniu.

Stosowanie odpowiedniej suchej ściółki jest niezbędne dla prawidłowego działania toalety. Zalecamy stosowanie jako ściółki Biolan Komposti i Huussi Dry Bedding. Suchy materiał Komposti i Huussi skutecznie pochłania zapachy i utrzymuje przewiewność kompostu w toalecie.

Całoroczne korzystanie z toalety
Z toalety, zainstalowanej w ciepłym miejscu, można korzystać przez cały rok. Wymaga to uwzględnienia izolacji termicznej wentylacji i systemów odprowadzania cieczy w zimnych pomieszczeniach.

Toaleta zainstalowana w zimnym pomieszczeniu może zimą zamarznąć. Toaleta wykonana jest z mrozoodpornego polietylenu, dzięki czemu mróz nie powoduje jej uszkodzenia. Z toalety, znajdującej się w zimnym miejscu, można korzystać sporadycznie w okresie zimowym. Jeśli ciecz zbiera się w kanistrze, kanister należy opróżnić jesienią, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem cieczy w nim. Jeśli ściółka w pojemniku jest wilgotna, zimą może przemarznąć. Tym samym dozownik ściółki nie będzie działał i ściółkę należy dodać ręcznie.

Utrzymanie suchej toalety separującej
Sucha toaleta separujące musi być używana i konserwowana zgodnie z instrukcją. To sprawia, że ​​użytkowanie i utrzymanie toalety jest przyjemniejsze.

Opróżnianie zbiornika wewnętrznego
W zbiorniku suchej toalety separującej znajdują się dwa oddzielne zbiorniki wewnętrzne. W danym momencie używany jest tylko jeden z nich. Gdy jeden z pojemników się zapełni, jest przenoszony do tylnej części urządzenia, a drugi pojemnik jest używany. W razie potrzeby powierzchnię odpadu można wyrównać np. za pomocą sztyftu. Pokrywy zbiorników wewnętrznych są przeznaczone do użycia podczas transportu zbiorników w celu opróżnienia. Podczas przechowywania zostaw pokrywę uchyloną. Gdy oba pojemniki toaletowe się zapełnią, opróżnij ten, który napełnił się pierwszy, do kompostu.

Odłącz rurę wentylacyjną toalety od góry jednostki w celu opróżnienia. Obróć górną część toalety na bok lub podnieś ją, aby umożliwić podniesienie wewnętrznych zbiorników. Nie ma potrzeby mycia wewnętrznych zbiorników podczas ich opróżniania.

Odkładając wewnętrzne pojemniki z powrotem, upewnij się, że pojemnik, który będzie używany, znajduje się we właściwym miejscu na misce oddzielającej. Połóż kilka centymetrów grubej warstwy Biolan Komposti i Huussi Dry Bedding na dnie pojemnika.

Opróżnianie zbiornika cieczy
W razie potrzeby opróżnij zbiornik cieczy. Okresy opróżniania zależą od wielkości zbiornika cieczy i częstotliwości używania toalety. Można przyjąć, że jedna osoba to ok. 1-1,5 litra płynu dziennie.

Ciecz bogata w składniki odżywcze, w szczególności azot, może być wykorzystywana jako nawóz na podwórku i ogrodzie. Przed użyciem w ogrodzie zaleca się przechowywanie go przez około rok. Niewielką ilość nierozcieńczonej cieczy można wykorzystać jako źródło azotu do kompostu ogrodowego i kompostu z toalety separującej. Opcjonalnie płyn można odprowadzić do oczyszczalni ścieków.

Czyszczenie suchej toalety separującej
Suchą toaletę separującą należy umyć i wyczyścić w razie potrzeby. Do czyszczenia można używać wszelkich popularnych domowych środków czyszczących. Toaletę można zdemontować, aby umożliwić prawidłowe czyszczenie. Umyj miskę na mocz w pierścieniu siedziska, lejek do cieczy i rurkę odprowadzającą – ciepłą wodą i łagodnym detergentem lub skrystalizowanym sodem co najmniej raz w roku, aby usunąć wszelki osad utworzony z moczu.

 

 

INSTALACJA

Działanie Toalety polega na oddzieleniu w części siedzącej nieczystości stałych i cieczy. Toaleta nie potrzebuje wody ani prądu.

Lokalizacja suchej toalety separującej Biolan
Podczas budowy i wyboru lokalizacji suchej toalety separującej Biolan, konieczne jest zapewnienie wystarczającej przestrzeni do użytkowania i konserwacji toalety. Rura wentylacyjna musi być prowadzona bez załamań przez dach nad kalenicą.

Ciecz gromadzi się w zamkniętym zbiorniku w celu późniejszego zagospodarowania lub oczyszczania wraz z innymi ściekami z terenu nieruchomości lub też przekazania do oczyszczalni ścieków. Przy wymiarowaniu i wyborze lokalizacji zbiornika cieczy należy wziąć pod uwagę, że dobowa ilość płynu z toalety separującej to 1-1,5 litra na użytkownika.

Utylizacja stałych odpadów toaletowych i wybór lokalizacji również musi być starannie zaplanowana, aby umożliwić łatwe serwisowanie urządzenia.

Umieszczenie jednostki separującej w przestrzeni toalety
Umieść suchą toaletę separującą na równej powierzchni na podłodze. Przy wyborze lokalizacji urządzenia należy wziąć pod uwagę przestrzeń potrzebną do wentylacji, system usuwania cieczy oraz konserwację urządzenia.

Montaż rury wentylacyjnej
Rura wentylacyjna wyprowadzona jest z toalety prosto w górę nad kalenicę dachu. Wszelkie zagięcia rury wentylacyjnej utrudniają naturalną wentylację, powodując problemy z nieprzyjemnymi zapachami. Rurę wentylacyjną łączy się zgodnie z instrukcją obsługi, a przepust na dachu uszczelnia się szczeliwem odpowiednim do pokrycia dachowego. W razie potrzeby rurę wentylacyjną można przedłużyć rurą kanalizacyjną o średnicy 75 mm.

W przypadku skomplikowanych instalacji lub gdy toaleta jest budowana w połączeniu z pomieszczeniami mieszkalnymi, zaleca się zapewnić wentylację za pomocą oddzielnego wentylatora wyciągowego Biolan lub wentylatora wiatrowego Biolan. Wentylator wyciągowy jest dostępny jako opcja i w razie potrzeby można go doposażyć.

Odprowadzenie cieczy po jej oddzieleniu
Po oddzieleniu ciecz jest odprowadzana z toalety do zbiornika cieczy lub do systemu odprowadzania ścieków. Podczas instalacji należy zapewnić wymagane nachylenie, aby umożliwić swobodny przepływ cieczy przez całą drogę w dół. W zależności od miejsca montażu przejście może być wykonane jako kanał ściekowy, rura przelotowa przez ścianę lub podłogę. Średnica węża odciekowego do toalety wynosi 32 mm. Do odprowadzenia cieczy nadają się części rur kanalizacyjnych lub wąż o średnicy 32 mm. Zalecamy użycie tulei łączącej na złączu rury lub węża.

Toaleta nie ma syfonu. Jeśli ciecz jest odprowadzana do zbiornika, wąż musi sięgać do samego dna, w takim przypadku powierzchnia cieczy w zbiorniku tworzy syfon w wężu. Zatem powietrze nie może przepływać ze zbiornika cieczy z powrotem do toalety. Jeśli ciecz jest odprowadzana do kanalizacji, podczas planowania należy wyraźnie uwzględnić wentylację kanalizacji i toalety.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI   <— kliknik tu

 

Wymiary:

Szerokość: 59,4 cm
Wysokość siedzenia: 53 cm
Wysokość: 85 cm
Wysokość do pokrętła dozownika: 98,5 cm
Waga: około 16 kg
Objętość pojemnika na ściółkę: 30 litrów
Wielkość zbiornika wewnętrznego: 28 litrów
Średnica rury wentylacyjnej: 75 mm
Średnica przewodu odprowadzającego ciecz: 32 mm

Kolor: szary

Wybierz kolor

Biały, Ciemny Szary

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Naciśnij Enter aby wyszukać lub Escape żeby zamknąć